Autoři/Authors

Martin Šimon

Kategorie/Category

WoS a SCOPUS

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Úspěšná integrace rumunské komunity z Bílé Vody

Citace/Citation

ŠIMON, M. (2011): Úspěšná integrace rumunské komunity z Bílé Vody. Český lid: Etnologický časopis, 98, č. 2, s. 155–172.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace