Skip to main content

Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2002

Název publikace/Name

Územní plánování měst

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Územní plánování měst. Geografické rozhledy, 11, č. 3, s. 60-61.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace