Autoři/Authors

Marie Horňáková

Lucie Kotlínová

Martin Koukal

Jan Sýkora

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2015

Název publikace/Name

Vývoj občanské a technické vybavenosti a domovního fondu obcí Hrotovice a Rouchovany v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany

Abstrakt/Abstract

Zpracovávání výzkumné zprávy bylo součástí širšího projektu s názvem „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany, který zpracovává Urbánní a regionální laboratoř z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním cílem bylo posouzení vývoje domovní výstavby a obyvatelstva v kontextu výstavby Jaderné elektrárny Dukovany. Konkrétně jsme se zaměřili na dvě obce, Rouchovany a Hrotovice, ležící v 1. a 2. pásmu zóny havarijního plánování. Další oblastí našeho výzkumu bylo téma rozvoje občanské a technické vybavenosti. V neposlední řadě jsme se věnovali problematice společenského života a soudržnosti obyvatel.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace