Skip to main content

Autoři/Authors

Otakar Bursa

Josef Kodl

Barbora Kozáková

Samuel Pečenka

Lucie Růžičková

Marek Štěpán

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2016

Název publikace/Name

Výzkumná zpráva k případové studii sídliště Kročehlavy v Kladně: Bytový fond, rezidenční spokojenost a realitní trh

Abstrakt/Abstract

Specifická situace území města Kladna, která pramení z jeho průmyslové historie a porevolučního úpadku ocelárny Poldi, jež dříve zajišťovala práci pro více než 20 000 zaměstnanců (Lidovky 2011), si vyžaduje zvláštní přístup. Rozpad a uzavření tak velkého závodu zanechalo v tomto městě výraznou stopu a mnoho problémů, s nimiž se Kladno a jeho obyvatelé dodnes vypořádávají (Týden 2015). Mnohé z nich již byly rozebrány v předchozích pracech albertovstvých geografů (Temelová a kol. 2007, Dumbrovská a kol. 2011) na příkladu kladenského sídliště Kročehlavy. Následující výzkum byl realizován v rámci předmětu Metody terénního výzkumu v sociální geografii v květnu 2016.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace