Skip to main content

Autoři/Authors

Brian Havlín

Peter Plešivčák

Alexandra Seidlová

Lenka Šustrová

Martina Vyšatová

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2016

Název publikace/Name

Výzkumná zpráva k případové studii sídliště Kročehlavy v Kladně: Obyvatelstvo a percepce bezpečí

Abstrakt/Abstract

Kročehlavy jsou největší městskou částí Kladna, přibližně polovina obyvatel Kladna žije právě v této městské části (ČSÚ 2011). Část území Kročehlav byla již dvakrát objektem zájmu výzkumných týmů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. První z výzkumů proběhl v roce 2007 (Ouředníček a kol. 2007). Výsledek výzkumu sloužil jako podklad pro vypracování Integrovaného plánu rozvoje města Kladna. Další šetření proběhla v Kročehlavech v roce 2012. V návaznosti na předchozí výzkum se studenti předmětu Metody terénní-ho výzkumu v sociální geografii podíleli na zhodnocení vývoje oblasti po zrealizování některých projektů v rámci revitalizace sídliště Kročehlavy. Zmíněné výzkumy byly zaměřeny především na rezidenční prostředí a dostupnost služeb. Problematika percepce bezpečí a kri-minality byla zkoumána pouze okrajově.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace