Skip to main content

Vyšel článek v Children´s Geographies


PhD student Pavel Frydrych publikoval článek v impaktovaném časopise Children´s Geographies. Článek nese název: Changes in children’s rhythms of everyday life during the COVID-19 pandemic in a small town in the Prague metropolitan area.
  • Studie poskytuje vhled do rozmanitých mechanismů vyrovnávání se se situací, které děti uplatvují v náročných obdobích, a zdůrazňuje význam rytmu při vytváření pocitu normálnosti a stability v každodenním životě.
  • Výzkum vychází z polostrukturovaných rozhovorů s dětmi ve věku 12-17 let žijícími v malém městě v pražské metropolitní oblasti.
  • Výsledky ukazují, že strategie vyrovnávání se se situací přijaté v reakci na změnu výchozího rytmu se mezi dětmi značně lišily. Zavádění nových rytmů do každodenního života bylo zdlouhavým procesem a některé děti se snažily vytvořené rytmy udržet i po návratu do školní výuky.
Přečtěte si celý článek zde.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace