Skip to main content

Vyšel nový článek o etnické rezidenční segregaci v Česku


Kolegům Martinu Šimonovi, Ivaně Křížkové a Adamu Klsákovi vyšel nový článek v časopise Central and Eastern European Migration Review. Článek nese název New urban diversity at and after the economic downturn: recent trajectories of ethnic segregation in Central European cities a autoři se v něm věnují etnické rezidenční segregaci v Česku v období po hospodářské krizi v roce 2008. Zvláštní pozornost je věnována trajektoriím jednotlivých měst a jejich postavení v urbánní hierarchii. Pokud vás zajímají výsledky, ke kterým autoři došli, můžete si přečíst celý článek zde.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace