Skip to main content

Červnové konference


V červnu se členové našeho týmu zúčastnili dvou mezinárodních konferencí.

Eura 2023 in Reykjavik. The European City: A practice of resilience in the face of an uncertain future

  • Martin Ouředníček přednesl příspěvek “Contemporary tendencies in migration to small municipalities in Czechia” 
  • Martin Šimon přednesl příspěvek “Non-EU migrants in Prague metropolitan region: segregation patterns and its role for coping with migration from Ukraine”, který byl připraven ve spolupráci s Ivanou Křížkovou a Adamem Klsákem

ENHR 2023 in Lodz. Urban regeneration: shines and shadows

  • Marie Horňáková přednesla příspěvek zaměřený na dlouhodobé a krátkodobé proměny sídlišť z pohledu obyvatel. Příspěvek byl zpracován ve spolupráci se Slávkou Ferenčuhovou, Janou Kočkovou a Petrou Špačkovou
  • Petra Špačková and Jan Sýkora přednesli příspěvek „Tracking the evolution of Czech HEs: Unveiling the long-term population shifts from 1970 to 2021“ připravený ve spolupráci s Ondřejem Špačkem a Kadi Kalm
  • Niloufar Ghafouriazar představila část svého probíhajícího doktorandského výzkumu zkoumajícího volbu bydlení mladých rodin s malými dětmi žijících na pražském sídlišti

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace