Skip to main content

Vyšla nám nová kniha věnující se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy a Středočeského kraje


Vyšla nám nová kniha věnující se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy a Středočeského kraje! Kniha je jedním z výstupů projektu Současné změny sociálního prostředí v českých suburbiích, který byl podpořen Grantovou agenturou České republiky a probíhal od roku 2018 do roku 2021. Cíle projektu bylo zmapovat současné změny v sociálním prostředí českých suburbií a otestovat hypotézy o narůstající etnické heterogenizaci a návratu části suburbánní populace zpět do jádrových měst. Kniha je v angličtině a nese název Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-spatial Differentiation Editorem knihy je Doc. RNDr. Martin Ouředníček Ph.D.

Čemu se kniha věnuje?

Obecným cílem knihy je popsat a vysvětlit současnou sociálně-prostorovou diferenciaci Prahy a Středočeského kraje a procesy, které ji v průběhu prvních dvou desetiletí jednadvacátého století ovlivnily. Kniha nabízí vlastní teoretický pohled na strukturování prostorových vzorců a sociálního prostředí, obecný pohled na regionální vývoj a hlavní sociálně-prostorové procesy období po transformaci. Důležitou součástí svazku jsou mapy, které v rámci většiny kapitol soustřeďují zásadní informace. Kromě statických informací popsaných v mapách kniha nabízí pohled na současné populační „procesy“, jak naznačuje podtitul publikace. Prezentace a hodnocení „procesů“ vyžaduje dynamičtější formy kartografické vizualizace a nové metody zkoumání. Mezi nimi jsou v knize představeny nové nástroje měření segregace, různé přístupy k využití dat z mobilních telefonů a inovativní forma populační prognózy. Společným pojítkem všech kapitol je regionální zaměření na Prahu a Středočeský kraj a kvantitativní přístup k porovnávání prostorových vzorců a regionálních procesů.

Jaké kapitoly v knize najdete a kdo jsou autoři a autorky?

  1. Prague and the Central Bohemia Region: Main Socio-Spatial Processes in the Period After Transition (Martin Ouředníček)
  2. Methodological Approach: Concentric Zones of Prague and Typology of Municipalities in the Central Bohemian Region (Martin Ouředníček, Jiří Nemeškal)
  3. Spatial Patterns of the Foreign Population in Prague and the Central Bohemian Region: The State 10 Years After the Financial Crisis (Adam Klsák, Ivana Křížková)
  4. Migration and Residential Mobility of Foreign Citizens in Prague and the Central Bohemian Region (Ivana Křížková, Adam Klsák, Martin Šimon)
  5. Residential Segregation in Prague and the Central Bohemian Region in 2012–2018: A Multiscalar Approach Using Individualised Neighbourhoods (Martin Šimon, Ivana Křížková, Adam Klsák)
  6. Real Population and Daily Mobility in Prague and the Central Bohemian Region (Jiří Nemeškal, Martin Ouředníček, Lucie Pospíšilová, Pavel Frydrych)
  7. The Dynamics of Age Structure and Primary School Network Development and Its Consequences for Municipalities Within the Central Bohemian Region (Jana Jíchová, Zuzana Kopecká)
  8. Residential Mobility Within the Central Bohemian Suburbs (Nina Dvořáková, Marie Horňáková)
  9. Demographic future of the Central Bohemian Region: A prognostic vision for the next three decades (Tomáš Kučera, Boris Burcin) 
Kniha vyšla v Nakladatelství karolinum, kde je i k zakoupení.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace