Skip to main content

Autor: Marie Horňáková

9. brněnská konference urbánních studií

Několik členů našeho týmu se koncem května již tradičně účastnilo mezioborové brněnské konference urbánních studií (už 9!), která probíhá na Katedře environmentálních studií FSS MU. Letos nesla podtitul Ne(-)lidské město a opět byla plná zajímavých příspěvků i sociálních interakcí. 

Jaké příspěvky byly prezentovány?

ESA EXPRO grant na studium struktury měst Evropy

S potěšením oznamujeme, že výzkumné konsorcium vedené Dr. Martinem Fleischmannem získalo grant na studium struktury měst v Evropě v prostoru a čase. Projekt, financovaný Evropskou kosmickou agenturou, bude realizován ve spolupráci s akademickými partnery z The Alan Turing Institute pod vedením prof. Dani Arribas-Bel, a Geoprostorovou laboratoří OECD, vedenou Dr. Claudií Baranzelli, a s partnery z oblasti politiky (The Prague Institute of Planning and Development) a praxe (4ct). Během 12 měsíců trvání projektu tým vytvoří metodický základ pro vývoj klasifikace městské struktury v kontinentálním měřítku, kterou lze rozložit v čase pomocí umělé inteligence aplikované na satelitní snímky Sentinel 2. Celková hodnota financování činí 250 000 eur.

Doktorandský pobyt na University of Toronto

Jsme velmi rádi, že členové našeho týmu (doktorandi) získávají zkušenosti v zahraničí! Před několika týdny se z tříměsíční doktorandské stáže vrátila Niloufar Ghafouriazar, která vyrazila do Kanady na University of Toronto (Department of Geography and Planning). Pod vedením profesora Zacharyho Hydea absolvovala kurz Kvalitativní analýza dat a zaměřila se na aplikaci kvalitativních metod zakotvené teorie v městských studiích.
 

Máme v týmu nové doktory a doktorky!

Za poslední tři roky nám v týmu přibyli hned tři noví doktoři a doktorky, jen jsme vás o tom zapomněli informovat. A tak to nyní napravujeme. Všem samozřejmě moc gratulujeme a těšíme se, kdo z našeho týmu bude dalším úspěšným absolventem PhD studia.

2024

Adam Klsák – Dynamika rezidenční diferenciace a segregace cizinců v metropolitních areálech Česka

 • Vedoucí práce: Ouředníček, Martin
 • Oponenti práce: Čermák, Zdeněk; Uherek, Zdeněk

2023

Marie Horňáková – Residential mobility and residential preferences of young families and older adults from the Prague Metropolitan Area

 • Vedoucí práce: Špačková, Petra
 • Oponenti práce: Kostelecký, Tomáš; Hoření Samec, Tomáš

2022

Jiří Nemeškal – Denní mobilita a socioekonomické aspekty regionů a jejich vliv na funkční prostorovou organizaci společnosti

 • Vedoucí práce: Ouředníček, Martin
 • Oponenti práce: Šveda, Martin; Mulíček, Ondřej

2024 AAG Annual Meeting Honolulu

Na konci dubna se v Honolulu (Havaj) konalo výroční zasedání AAG. Témata letošního ročníku AAG propojila zasedání a akademickou činnost s ekologií, historií a kulturou hostitelské lokality na Havaji a potvrdila propojenost místa a lidských bytostí zde i na celém světě. Tato témata utvářela hlavní přednášky a zvláštní akce během zasedání. Třemi hlavními tématy byly:
 • Reciprocal Scholarship
 • Colonialism and Resources
 • Recovery and Restoration
Letošního ročníku AAG se zúčastnili dva členové našeho výzkumného týmu, Jiří Nemeškal a Martin Ouředníček. Jiří Nemeškal byl součástí sekce „GeoAI and Deep Learning Symposium: GeoAI and Social Sensing for Human-Pandemic Dynamics“ a přednesl příspěvek s názvem „Disruption of long-term commuting development – the impact of Covid-19 on the daily mobility in the Czech Republic.“
Sekce věnovaná nové knize Theory and Explanation in Geography (Wiley, 2024)
 

Kurz Analytik prostorových dat i letos!

I v tomo semestru se uskuteční kurz Analytik/analytička prostorových dat (Spatial Data Analyst). Letos ale naposledy zadarmo. Registrujte se!

Jedná se o intenzívní upskilling kurz zaměřený na možnosti geografických analýz v městském prostředí s využitím moderních technologických nástrojů a metod. Kurz je určen především odborníkům se základní znalostí prostorové (geografické) analýzy, kteří poptávají rozšíření znalostí a dovedností při analýze fyzického a sociálního prostředí ve městech a jejich metropolitních regionech.

Časový harmonogram kurzu:

 • 17. 5. 2024
 • 24. 5. 2024
 • 31. 5. 2024
 • 7. 6. 2024
 • 14. 6. 2024

Ca vás čeká?

Struktura kurzu je tvořena pěti tematickými bloky s následujícím obsahem: small data, big data, terénní praktikum, syntéza a interpretace, workshop. Small data představují tradiční robustní datovou základnu pro urbánní analýzy v oblasti demografie, dopravy, správy nebo územního plánování. V současnosti existuje nejen možnost využít zcela nová data z populačního cenzu 2021, ale také rozsáhlé zdroje průběžné statistiky. Big data naopak představují zcela novou možnost mapování mobility, funkcí, městských rytmů i chování uživatelů měst v reálném čase. V rámci terénního praktika využijí studující moderní mapovací nástroje (ArcGIS Field Maps) a budou instruováni, jak pořizovat panoramatické letecké fotografie s pomocí dronu. V závěrečném bloku budou diskutovány metody syntézy dostupných dat a informací, vizualizace a interpretace dat. Kurz je zakončen workshopem s prezentací studentských vizuálních portfolií. Portfolia se skládají z grafických a kartografických výstupů z jednotlivých hodin. Zdařilé výstupy mohou být publikovány na webu Mapového a datového centra/portálu DataHub.
Více o kurzu najdete na webu Mapového a datového centra.

4EU+ Seminář: Urban planning and development – looking for the bridge between science and practice

Nenechte si ujít únorový seminář „Urban planning and development – looking for the bridge between science and practice“.
 
Akce je připravena v rámci Aliance 4EU+ projektovým týmem Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development PLUS. Pozornost bude věnována zejména územnímu plánování z různých hledisek – geografických a právních – ve třech zemích: Česko, Itálie a Polsko. Mezi prezentujícími bude Karolina Wojciechowska, Martin Ouředníček či například Zdeňka Havlová.
 
 • Termín: 21 February 2024, 13:15-14:45
 • Forma: online
The whole programme will be in English!
 
Více o programu a odkaz na přihlášení zde

Nové odborné články

Koncem minulého roku a během ledna 2024 vyšlo několik nových odborných článků, na kterých se podíleli členky a členové našeho výzkumného týmu.

“Wait, really, stop, stop!”: Go-along interviews with visually disabled people and the pitfalls of ableist methodologies

Having a garden or being in the city? The trade-offs and strategies of young middle-class families in Prague

In praise of (spatial) bundles

 • ARRIBAS-BEL, D., FLEISCHMANN, M. (2023): In praise of (spatial) bundles. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 51, 1, 3-6.
 • Jedná se o editorial, který se zaměřujeme pozornost na přístup ke klasifikaci (městské) krajiny, tzv. spatial bundles.

Clustergram: Visualization and diagnostics for cluster analysis

 • FLEISCHMANN, M., (2023): Clustergram: Visualization and diagnostics for cluster analysis. Journal of Open Source Software, 8, 89, 5240.
 • Tento článek představuje balíček Python s názvem clustergram, který nabízí nástroje pro analýzu řešení shlukování a vizualizaci chování pozorování ve vztahu k testovanému rozsahu možností počtu tříd, což umožňuje hlubší pochopení chování pozorování rozdělených do tříd a informovanější rozhodování o optimálním počtu tříd.

Inequalities in experiencing urban functions. An exploration of human digital (geo-)footprints

 • CALAFIORE, A., SAMARDZHIEV, K., ROWE, F., FLEISCHMANN, M., ARRIBAS-BEL, D. (2023): Inequalities in experiencing urban functions. An exploration of human digital (geo-)footprints. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science. [online first]
 • Tato studie využívá data s vysokým časoprostorovým rozlišením, která poskytuje Spectus.ai, a jejím cílem je zjistit, jak úroveň deprivace v oblasti, kde lidé žijí, ovlivňuje typy městského prostředí, které pravděpodobněji využívají pro své každodenní činnosti.

Program STAR v našem týmu!

Application for STARS scholarships for PhD studies is now open and our team offers two positions!

The STARS scholarship provides fully funded PhD positions, guaranteeing high-quality education and ample financial support for students enrolled in the Faculty of Science’s doctoral programs. The primary aim of the STARS program is to attract exceptional students, both from international locations and within the Czech Republic. Students enrolled in the STARS program can expect a monthly stipend of at least 20,500 CZK (around 800 EUR). Importantly, the actual income may exceed this minimum amount, depending on the specific funding allocated to each individual project.
 • The deadline for the application is the 13th of March.
 • For the upcoming academic year, URRlab within the Geographical Institute offers two PhD positions, linked to a research project focusing on the structure of cities in Central Europe

Bridging urban morphology and community ecology to study the structure, organisation and evolution of cities

A project in collaboration with the dept. of ecology focusing on understanding the ability of community ecology to describe the physical environment of cities and uncover underlying patterns forming the places we live in. The project’s scope will be primarily methodological research leading to developing new techniques, potentially affecting both urban morphology and community ecology, and creating tools to use them. See more details at https://stars-natur.cz/phd-positions/geography/bridging-urban-morphology-and-community-ecology-to-study-structure-organisation-and-evolution-of-cities

Inequality of neighbourhood choice in regions of Central Europe

A project built on a combination of a computational social science based on the recent national censuses combined with additional open data sources, and morphological analysis of the built environment using methods known as urban morphometrics. The former provides a quantitative insight into society’s structure, while the latter quantifies the environment and describes neighbourhood-level housing types from a data-driven built-form typology. This combination allows for a quantitative analysis of the relationship between people and places, leading to the assessment of (in)equality of access to the desired place to live and the capability of different groups to make such a choice. See more at https://stars-natur.cz/phd-positions/geography/inequality-of-neighbourhood-choice-in-regions-of-central-europe

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace