Sociální geografie Prahy


Garant/ka předmětu

Martin Ouředníček

Výuka

zimní semestr

Počet kreditů

2/3 kredity (1/1 z, zk)

Moodle předmětu

přejít na Moodle


  • Přednáška je zaměřena na charakteristiku Prahy z pohledu sociální geografie. Hodnocen je vývoj města, jeho populační a prostorový růst, vnitřní sociálně prostorová struktura, sociální prostředí, postavení Prahy v systému českých a evropských měst. Pozornost je věnována rovněž současnému rozvoji města, správě, plánování a prostorovým vztahům uvnitř metropolitního regionu. Náplň přednášek vychází z grantových projektů a empirického výzkumu členů týmu Urbánní a regionální laboratoře URRlab.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace