Domů

Facebook

David Hána

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6, Praha 2 - Nové Město, 128 43

 

Pracoviště: Legerova 5 (místnost 317), Praha 2

E-mail: david.hana@centrum.cz

Konzultační hodiny: po domluvě

 

Vzdělání

Ph.D. - Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze (2014)

RNDr. - Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze (2013)

Mgr. - Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze (2010)

Bc. - Geografie a kartografie na PřF UK v Praze (2008)

 

Projekty

Hlavní řešitel

2012-2013 Identifikace teritoriálních aliancí na základě studia poslaneckých a ministerských dotací v Česku v období 2003-2012. Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze  

Účast na projektu

2016-2018 Výzkumné centrum historické geografie. Grantová agentura České republiky
2015 Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol. Grantová agentura České republiky
2014-2015 Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment. Technologická agentura ČR
2012-2013 Jak měřit sociální kapitál na úrovni obcí. Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze 

 

Vybrané vědecké konference

2015 Czech-Slovak-Polish Seminarium, Litomyšl: Pivovarnictví a studium regionální identity: případ severozápadních Čech; Geografie pivovarnictví: vývoj prostorového rozdělení českého trhu po roce 1989 (s Jiřím Hasmanem a Kryštofem Maternou)

2014 Konference ČGS a SGS, Univerzita Karlova v Praze: Případová studie poslaneckých dotací a jejich rozvojového potenciálu v okrese Žďár nad Sázavou

2013 EURS Conference, University of Sussex v Brightonu (Spojené království): Influence of the localization of deputies’ residences and the financial crisis on pork barrel in Czechia

2012 Výroční konference ČGS, Masarykova univerzita v Brně: Prostorové aspekty poslaneckých a ministerských dotací v Česku v období 2003-2012

2011 Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života, Univerzita Karlova v Praze: Prostorové aspekty příjmů obecních rozpočtů v ČR: jaký význam mají dotace a tzv. zásluhové složky? (s Marií Feřtrovou a Jakubem Novákem)Výuka

Metody v sociální geografii I. (LS 2010/2011 - 2012/2013)

 

Členství v odborných institucích

Česká geografická společnost (2014)