Aktuálně řešené projekty

Hlavní řešitel: RNDr. Robert Osman, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: geografie znevýhodnění, nevidomí, prostor
Období řešení: 2020 - 2022
Hlavní řešitel: RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: sídliště, rezidenční spokojenost, prostředí
Období řešení: 2020 - 2022
Hlavní řešitel: RNDr. Martin Šimon, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: Cizinci, rezidenční segregace, měření segregace, efekt sousedství, mezinárodní migrace
Období řešení: 2019 - 2021
Hlavní řešitel: Jan Sýkora
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova:
Období řešení: 2018 - 2020
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Klíčová slova:
Období řešení: 2018 - 2020
Hlavní řešitel: Mgr. Adam Klsák
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy
Web projektu:
Klíčová slova: cizinci; suburbanizace; gentrifikace
Období řešení: 2019 - 2020
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: suburbanizace, reurbanizace, sociální prostředí, migrace, suburbanizace; reurbanizace; sociální prostředí; migrace; cizinci; rezidenční historie; rezidenční stabilita; emptynesters
Období řešení: 2018 - 2020
Hlavní řešitel: Marie Horňáková
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova:
Období řešení: 2018 - 2020
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: kriminalita, pocit bezpečí, sociálně-prostorová diferenciace, Česko, Praha
Období řešení: 2016 - 2018
Hlavní řešitel: RNDr. Petra Špačková, Ph.D., RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: prostorová mobilita, každodenní život, bariéry a omezení, ženy, gender, sociální vazby
Období řešení: 2016 - 2018