Peter Svoboda

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6
128 43 Praha 2

Pracoviště: Legerova 5 (místnost 325), Praha 2
Telefon: 221 951 972
E-mail: peter.svoboda@natur.cuni.cz
Konzultační hodiny: po domluvě 

 

Vědecké konference

2017

ŘÍHA, I., SVOBODA, P. (2017): Podpora chytrého venkova ve Středočeském kraji. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Kurdějov, Česko (14. - 16. 6. 2017).

KOLOUŠEK, P., SVOBODA, P. (2017): (De)concentration of non-residential activities in Prague metropolitan area. 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium „Flows, Spaces And Societies In Central Europe“, Trenčianske Teplice, Slovensko (14. - 16. 6. 2017).

2016

SVOBODA, P., ŘÍHA, I. (2016): Implikace konceptu Smart City v podmínkách Středočeského kraje. CityCON 2016, Písek, Česko (22. 9. 2016).

SVOBODA, P. (2016): Changes of work localization in the Prague metropolitan region 1991-2011. 10th European Urban & Regional Studies Conference „Europe, Crisis and Uneven Development“, Chania, Greece (14. - 16. 9. 2016).

SVOBODA, P. (2016): (De)lokalizace práce v Pražském metropolitním regionu. Výroční konference České geografické společnosti „Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva“, České Budějovice, Česko (5. - 7. 9. 2016).

SVOBODA, P., ŘÍHA, I. (2016): Implementace RIS 3 strategie ve Středočeském kraji. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Čejkovice, Česko (15. - 17. 6. 2016).

SVOBODA, P. (2016): Flexibility and Localization of Work in Prague metropolitan region. International Student and Early Career Conference NEW WAVE 8th, Prague, Czechia (19. - 20. 5. 2016).

NEMEŠKAL, J., SVOBODA, P. (2016): Specializované mapy sociálně prostorové diferenciace Prahy a Česka v historické perspektivě. 12. historickogeografická konference "Proměny historické geografie: výzkum a vzdělávání", Praha, Česko (27. 1. 2016). 

2015

SVOBODA, P., (2015): Flexibilita a lokalizace práce v Pražském metropolitním regionu. V. brněnská urbánní konference: „Čas(y) měst: 100 let urbánních studií", FSS MU, Brno, Česko (12. - 14. 11. 2015).

SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat ze sčítání lidu v prostředí ArcGIS Online. Konference GIS Esri v ČR 2015, Praha, Česko (4. - 5. 11. 2015). 

SVOBODA, P. (2015): Changes of work localization in the Prague metropolitan region 1991-2011. 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: "25 years of urban change" (CATference), Prague, Czechia (23. - 26. 9. 2015).

SVOBODA, P. (2015): Changes of Work Localization in Czechia 1991-2011. 10th Czech-Polish-Slovak Seminarium: Changing Geographies: The Transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research, Litomyšl, Czechia (1. - 3. 6. 2015).

SVOBODA, P. (2015): Flexibility and Localization of Work in Czechia. International Student and Early Career Conference NEW WAVE 7th, Prague, Czechia (21. - 22. 5. 2015).

2014

SVOBODA, P. (2014): Prostorové aspekty flexibility práce: proměny vztahů mezi bydlištěm a pracovištěm. 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti „Geografie v srdci Evropy“, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česko (25. - 28. 8. 2014).

SVOBODA, P. (2014): Blok III: Metodické problémy sledování dojížďky do práce a do škol. Workshop: Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česko (4. 6. 2014).

SVOBODA, P. (2014): Flexibility and Localization of Work as Field of Study for Labor Geography: Historical Perspective on Commuting to Work. International Students and Early Careers’ Conference NEW WAVE 6th, Prague, Czechia (16. - 17. 5. 2014).

SVOBODA, P., PŘIDALOVÁ, I. (2014): Flexibility and Localization of Work as Field of Study for Labor Geography: Historical Perspective on Case of the Czech Republic, Tampa, Florida, USA (8. - 12. 4. 2014).

2013

SVOBODA, P. (2013): Prostorové aspekty flexibility práce v Pražském metropolitním regionu: analýza vztahu bydliště a pracoviště. IV. brněnská konference urbánních studií: „Město a domov", FSS MU, Brno, Česko (7. - 9. 11. 2013).

SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J. (2013): Dekoncentrace ekonomických aktivit do zázemí Prahy: Dvě tváře komerční suburbanizace. Výstava Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze, Přírodovědecká fakulta UK, Praha, Česko (od 17. 10. do 22.11. 2013 - prodlouženo do prosince 2013)

SVOBODA, P. (2013): Spatial aspects of labour flexibility in Prague's metropolitan region. 9th Polish, Czech and Slovak Geographical Seminar: Accessibility And Participation As Field Of Geographical Research, Sulejów, Poland (1. - 4. 10. 2013).

SVOBODA, P. (2013): Spatial aspects of labor flexibility in post-socialist and after transition decades: example of Prague metropolitan region. 5th International urban geographies of post-communist states conference, CAT-ference, Tbilisi, Georgia (11. - 13. 9. 2013).

SVOBODA, P. (2013): Flexibility and localization of the work as the field of study for Labor Geography: theories, concepts and approaches. New Wave 5: Students´ Geographical Conference: Where the Physical and the Social Meets, Faculty of Science, Prague, Czechia (7. - 8. 6. 2013).

 

Vzdělání

Mgr. - Regionální a politická geografie na PřF UK v Praze [2011]

Bc. - Geografie a kartografie na PřF UK v Praze [2008]

 

Zahraniční pobyty  

2006 - 2012: NJ and MT, USA, International students exchange programs

2017: Tel Aviv, Israel, Twinningová stáž zaměřená na podporu Start-up prostředí a Smart City projektů

 

Výuka

Metody v Sociální geografii I. (LS 20012/13 - LS 2011/12)

Asistence na výuce

Urban Social Geography I. (ZS 2015/16 - ZS 2014/15 - LS 2013/14)

Metody terénního výzkumu v Sociální geografii I. (LS 20014/15 - LS 2013/14 - LS 2012/13)

Metody v Sociální geografii I. (LS 20014/15 - LS 2013/14)

Socioekonomická geografie (ZS 2017/18 - ZS 2016/17)

 

Členství v odborných institucích

Člen HV ČGS (Hlavní výbor České geografické společnosti) od roku 2014

Člen AAG (Association of American Geographers) od roku 2013

Člen sítě CAT (Cities after Transition) od roku 2013

Člen ČGS (České geografické společnosti) od roku 2011