Skip to main content

Novinky z URRlabu

Během posledních měsíců roku 2023 se odehrálo několik zajímavých událostí, o které bychom se rádi podělili.
 
Již v listopadu jsme vyrazili na neformální snídani na Institut plánování a rozvoje, konkrétně za skoro kolegy z kanceláře analýz města. Děkujeme za pozvání! Sdílení informací o tom, co děláme, považujeme za důležité a věříme, že jsme se neviděli naposledy.
 
Začátkem prosince jsme vyrazili na náš úplně první writting retreat pod Milešovku. Během tří dnů se jsme se primárně věnovali psaní článků, ale někteří z nás si vyhradili koncentrovaný čas například na analýzu dat či četbu literatury. A jaké, že jsou hlavní přínosy retreatů?
 
 • Zvýšení motivace, soustředění a produktivity
 • Zlepšení vztahů s kolegy a poskytování vzájemné podpory, mentorství, podpora spolupráce
No a poslední důležitou novinkou je, že vedoucí našeho výzkumného týmu, Martin Ouředníček, se stal profesorem! Gratulujeme!

Cena prof. Vlčka pro Adelu Petrovic

Studentka doktorského studia a členka nešeho výzkumného týmu, Adela Petrovic, získala cenu prof. Vlčka. K ocenění jí moc gratulujeme a moc si ceníme veškeré její práce! Stipendium profesora Miroslava Vlčka je udělováno zahraničnímu studentovi, který se kromě plnění studijních povinností zasloužil o šíření dobrého jména Univerzity Karlovy v Česku i v zahraničí a který podpořil větší internacionalizaci univerzitního prostředí veřejných vysokých škol v Praze.

Podzimní teambuilding

Rok se s rokem sešel a opět jsme „vyrazili“ na teambuilding. Tentokrát jsme nejeli daleko a zůstali v Praze.

Nejdříve jsme šli na výstavu „Praha zítra? Město a řeka“ do pražksého CAMPu. Výstava představuje veřejnosti aktuální trendy v územním rozvoji říční krajiny na příkladech dvaceti pěti konkrétních projektů, které se na Vltavě či v jejím bezprostředním okolí chystají k realizaci. Škála představovaných projektů začíná velkými veřejnými realizacemi, jako je příměstský park na soutoku Vltavy a Berounky, první svého druhu v ČR, Rohanský park, který spojí rekreační využití s přirozenou protipovodňovou ochranou, či komplexní proměna Trojské kotliny. Dále představuje projekty od úprav koryt přítoků Vltavy – Rokytky, Botiče nebo Motolského potoka – přes infrastrukturní stavby, reprezentované třeba novým Dvoreckým mostem a lanovkou v Podbabě, až po významné veřejné budovy na břehu řeky v podobě nového koncertního sálu – Vltavské filharmonie. Součástí výstavy je také model řeky v měřítku 1 : 1 000, který se nachází na podlaze a pod paprsky UV světla se dokáže před očima návštěvníka proměnit v mapu pražského vodstva. V doplňující projekci je možné se dozvědět podrobnosti a kontext všech chystaných projektů.  A poté jsme se šli podívat na nově otevřenou lávku „HolKa“. Celý teambuilding jsme samozřejmě zakončili dobrým jídlem!   

CATference 2023 v Rize

Náš tým se i letos účastnil (již jubilejní, desáté) konference Cities After Transition, známé především jako CATference. Desítky výzkumníků a výzkumnic zabývajících se městy střední a východní Evropy se potkaly tentokrát v Rize. Ani my jsme pochopitelně nechyběli a představili jsme hned několik příspěvků:
 • Petra Špačková
  • The Distribution of Ukrainian Refugees in Czechia: Regional Disparities and Absorptive Capacity Analysis (společně s Pavlínou Netrdovou a Danielem Hůlem)
  • Tracking the Evolution of Czech Housing Estates: Unveiling the Long-Term Population Shifts from 1970 to 2021 (společně s Kadi Kalm, Janem Sýkorou a Ondřejem Špačkem)
 • Adam KlsákKarlovy Vary – turning a „Russian city“ into a Ukrainian shelter?
 • Jiří NemeškalThey’re building, but for whom? The social structure of the inhabitants of new residential areas in Prague.
 • Jiří-Jakub Zévl Martin OuředníčekTime-space mobility within Prague’s suburbs: local centers, commuting areas and autonomy of hinterland

Gen Praha: Na tříkolce městem

Záznam z akce zde!

Již 12.10. proběhne v pražském CAMPu první ze série diskuzních večerů Gen Praha. Jedná se o novou diskuzní sérii, která zkoumá, jak Prahu prožívají různé generace jejích obyvatel a jak se na aktuální témata dívají společenské vědy. Jejími moderátory jsou geograf a antropolog. První diskuzní večer nese název „Na tříkolce městem“. Mezi diskutujícími v prvním večeru bude i členka našeho výzkumného týmu Petra Špačková

Na co se můžete těšit?

Dětství na krátce střiženém trávníku u katalogového domku. Dokola se tyčí vysoký plot a za ním sousedství bez sousedů: městská anonymita zasazená do venkovské krajiny. Typickými obyvateli nových sídel, tzv. pražských satelitů, jsou rodiny s malými potomky, pro které vyžaduje vzdálená práce a vzdělávání dětí časté cestování autem. Děti si tak jako „svoje okolí“ osvojují více vzájemně nepropojených prostředí, ze kterých jsou na denní bázi vytrhávány. Stačí v obcích doplnit vybavenost a vše bude v pořádku, nebo půjde i nadále o dočasnou „klícku“ pro mladé a útočiště pro stárnoucí?

Na téma suburbanizace přijdou diskutovat:

 • Petra Špačková / sociální geografka, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 • Milada Rezková / spisovatelka, autorka populárních knih pro děti a mládež
 • Linda Coufal – sociolog*žka a autor*ka profilu ctu_feministicky

Konference IGU v Mecico City

Člen našeho výzkumného týmu Jiří-Jakub Zévl se v od 21. do 26. srpna účastnil tematické konferecne Mezinárodní geografické unie (IGU) s názvem Urban transformations: towards resillient cities. Ve svém příspěvku Connecting national urban system: chronourbanism and eurythmic relations among metropolitan cities monitored by mobile phone data prezentoval výstupy nedávno publikovaného článku, který si můžete přečíst v časopise Applied geography

Nový volitelný předmět Spatial Data Science v sociální geografii

Od zimního semestru 2023/2024 bude otevřen nový volitelný předmět Spatial Data Science v sociální geografii. Ten zavádí do výuky studentů geografie data science (datovou vědu) a výpočetní analýzu s využitím open source nástrojů napsaných v programovacím jazyce Python. Předmět poskytuje studentům s malou nebo žádnou předchozí zkušeností s programováním základní kompetence v oblasti spatial data science (SDS). Zahrnuje:
 • Rozšíření jejich statistické a numerické gramotnosti.
 • Seznámení se základními principy programování a nejmodernějšími výpočetními nástroji pro SDS.
 • Představení uceleného přehledu hlavních metodik, které má geograf v oblasti prostorových dat k dispozici, a vybudování intuice, jak a kdy je lze použít.
 • Zaměření na reálné aplikace těchto technik v kontextu sociální geografie.
 • Kurz se zaměřuje na data, která se obvykle používají v sociální geografii, ale jeho použitelnost se neomezuje pouze na sociální geografii. V praxi pracuje spíše s vektorovými daty než s rastry (i když i těmi se trochu zabývá) a často s daty zachycujícími různé aspekty lidského života. Koncepty spatial data science jsou však univerzální.

Po absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • Prokázat porozumění pokročilým konceptům spatial data science a používat otevřené nástroje pro analýzu prostorových dat.
 • Porozumět motivaci a vnitřní logice hlavních metodických přístupů SDS.
 • Kriticky zhodnotit vhodnost konkrétních technik, co mohou nabídnout a jak mohou pomoci odpovědět na geografické otázky.
 • Použít několik technik prostorové analýzy a interpretovat výsledky v procesu přeměny dat na informace.
 • Samostatně pracovat s nástroji SDS s cílem získat cenné poznatky, když se setkají s novým souborem dat.
Více informací naleznete v SIS. S dotazy se obracejte na garanta předmětu (martin.fleischmann@natur.cuni.cz).

Pro studenty: Kurz 4EU+ Urban Regulations and Political Memory

„Urban Regulations and Political Memory: Towards Understanding Spatio-Temporal Aspects of Urban Development PLUS” je mezinárodní interdisciplinární kurz pořádaný čtyřmi členskými univerzitami 4EU+: Univerzita ve Varšavě, Univerzita v Miláně, Univerzita Karlova a Univerzita Sorbonna v rámci společné vzdělávací nabídky 4EU+ v akademickém roce 2023/2024. Klíčovými tématy kurzu jsou hnací síly městských změn, rozvoj chytrých měst a interdisciplinární metodologie městských studií. Kurz vzniká jako součást vzdělávacího projektu, který se zabývá změnami podmínek rozvoje městských inteligentních měst v Polsku, Itálii a Česku, a to podle tří dimenzí: minulosti (historie), současnosti (právo) a budoucnosti (geografie). Důraz je kladen na integrovaný a interdisciplinární přístup, který má studentům pomoci pochopit složitost nových městských center, v nichž musí rozvoj nemovitostí koexistovat s ochranou životního prostředí a s historií a dědictvím místní komunity. Kurz povede interdisciplinární tým historiků, právníků, geografů a odborníků na pedagogické vědy.

Jak se přihlásit?

 • Studenti budou vybráni na základě jejich životopisu a motivačního dopisu. Termín pro zaslání dokumentů je 22. září 2023. Životopis a motivační dopis je třeba zaslat v jednom dokumentu PDF na adresu unread@wpia.uw.edu.pl.
 • Název souboru by měl obsahovat jméno uchazeče (příjmení_jméno.pdf) a předmět e-mailu by měl být „nábor UNREAD+“.
 • V motivačním dopise by měly být uvedeny cíle a motivace studentů k účasti na kurzu. Motivační dopis by neměl přesáhnout 1 000 znaků.

Zjistěte více o kurzu.

Podívejte se na detailní rozvrh (náplň hodin).

Projekt UNREAD+ získal financování SEED4EU+

S potěšením oznamujeme, že projekt „Urban regulations and political memory: towards understanding spatio-temporal aspects of urban development PLUS (UNREAD+)“, na kterém se podílejí dva členové našeho týmu, Martin Ouředníček a Adela Petrovič, spolu s dalšími partnerskými univerzitami programu 4EU+, byl vybrán k financování z programu SEED4EU+! „Původní“ projekt UNREAD byl rozšířen a nyní UNREAD+ vítá nového člena, Univerzitu Sorbonnu, a je rozšířen o nové výukové a vědecké aktivity. Více informací o výsledcích výzvy #GrowingTogether: https://4euplus.eu/4EU-693.html?

Konference INURA a SHCONF ve Švýcarsku

Členka našeho týmu Adéla Petrovič se v létě zúčastnila dvou konferencí v Curychu, kde prezentovala a diskutovala průběh a předběžné výsledky svého disertačního výzkumu.

O jaké konference se jednalo?

29.5.-4.6.2023, Curych (CH), 31. konference INURA ‘Right to the Planet. Reconsidering the Urban Question.’, Research project: Urban transformation: manifold and multifaceted processes in formerly working-class neighbourhoods of Prague. 7-9.7.2023, in Zurich (CH), SHCONF 6th World Conference on Social Sciences and Humanities, Research project: Urban transformation: manifold and multifaceted processes in formerly working-class neighbourhoods of Prague.    

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace