ahoj

Mapa roku 2021

Soubor specializovaných map vytvořený v rámci projektu Pražská předměstí byl nominován na ocenění Mapa roku 2021 v kategorii Atlasy, soubory a edice map. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 9. června v sídle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. V naší kategorii nakonec zvítězil Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí (Moravskoslezský kraj a Urban Planner).
 
Mapa roku 2021
Nominace na mapu roku 2021

Přehled všech nominovaných v naší kategorii:

 • Tipy na cyklovýlety v Karlovarském kraji Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z. s.
 • Hergetův plán Prahy 1790/1791 nakladatelství Scriptorium a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
 • Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí Moravskoslezský kraj a Urban Planner, spol. s r. o.
 • Historický vývoj obyvatelstva Prahy a jejích předměstí Urbánní a regionální laboratoř Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Mapa roku 2021 konečné výsledky všech kategorií:

 • Atlasy, soubory a edice map: Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí ( Moravskoslezský kraj a Urban Planner)
 • Samostatná kartografická díla: Obyvatelstvo Česka: Věková struktura v období 1995-2019 (Univerzita Palackého )
 • Kartografická díla pro školy a vzdělávání: Česko – reliéfní mapa (Kartografie Praha, a. s.)
 • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu: Dantovo peklo jako ArcGIS Story Map (Josef Münzberger, České vysoké učení technické v Praze)
 • Studentské kartografické práce: Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje (Ondřej Biemann, Univerzita Palackého)
 
ahoj

Shapefily za pražské farní okresy

Věděli jste, že v Praze existovala kromě klasického administrativního členění celá řada dalších územních jednotek, za které se publikovala data o obyvatelstvu? Jednou z nich jsou farní okresy. V roce 1871 jich v Praze bylo celkem 20 a vymezeny byly podle jednotlivých farních kostelů Prahy.
 
Rozhodli jsme se za tyto územní jednotky vytvořit shapefily (shp). Ty budou vedlejším výstupem projektu NAKI – Pražská předměstí: dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole. 
 
Aktuálně pracujeme i na pozdějším vymezení, které již bude zahrnovat také Vyšehrad! 
 
ahoj

Nový článek v Cities o suburbanizaci v Praze a Českých Budějovicích

Vyšel nový článek, na kterém pracoval Martin Ouředníček společně s Janem Kubešem z Katedry geografie PF JU v Českých Budějovicích. Článek vyšel v časopise Cities a nese název „Functional types of suburban settlements around two differently sized Czech cities“. Popisuje a vysvětluje současnou funkční diferenciaci příměstských sídel v okolí dvou různě velkých českých měst – hlavního města Prahy a krajského města Českých Budějovic. Celý článek je k přečtení zde
ahoj

Martin Ouředníček hostem podcastu Bulvár

Martin Ouředníček je hostem aktuálního vydání podcastu Bulvár, který vydává deník Alarm. Díl je věnován novému Metropolitnímu plánu a Martin Ouředníček v něm upozorňuje zejména na rizika zahušťování Prahy. Metropolitní plán podle něj na část výzev nereaguje, protože jeho zpracovateli jsou hlavně architekti. Hledisko společenských věd v něm chybí.

V Metropolitním plánu chybí lidi. Zabývá se hlavně využitím území, říká sociální geograf Ouředníček
Poslechnout si můžete na Soundcloudu či jiných podcastových aplikacích. 
ahoj
ahoj

Výstava: Pražská předměstí

Zveme vás na výstavu Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole, která je jedním z výstupů stejnojmenného tříletého projektu podpořeného v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky!

Kdy a kde bude výstava probíhat?

 • Projekt se zaměřuje na hlavní město Prahu a jeho hlavním cílem je popsat a vysvětlit proměny sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí metropole od období industrializace do dnešní doby.
 • Kromě výstavy jsou či budou výsledky prezentovány také ve formě specializovaných map, Historického populačního atlasu Prahy či například závěrečné vědecké konference.
Více se o projektu se dozvíte zde: www.prazskapredmesti.cz Výstava: Pražská předměstí
ahoj

Gratulujeme k novým GAUK projektům našich PHD studentů!

Hned dva PHD studenti z našeho týmu uspěli a získali finanční podporu na výzkum od Grantové agentury univerzity (GAUK). Moc jim gratulujeme a přejeme úspěšný výzkum!

Čemu se budou věnovat?

Jiří-Jakub Zévl se bude věnovat projektu s názvem „Big data v analýze urbánní mobility a časoprostorového chování obyvatelstva“ Dilnoza Tasheva bude pracovat na projektu „Přináležitost k místu a revitalizace na sídlištích v Praze a Biškeku“
ahoj

Závěrečná konference kurzu 4EU

Dva členové našeho týmu, Martin Ouředníček a Adela Petrovic, se spolu se třemi studenty geografie účastní závěrečné konference kurzu 4EU+ „Urban Regulations and Political Memory: K pochopení časoprostorových aspektů rozvoje měst“ (UNREAD), který je jedním ze vzdělávacích projektů vytvořených v rámci Flagship 1. Akci můžete sledovat online! Odkaz by měl být brzy zveřejněn. Více informací naleznete zde.  
ahoj

Vyšel nový článek testující teorie prostorové a segmentované asimilace

V časopise International Migration Review vyšel článek s názvem „Spatial Incorporation of Multiple Immigrant Groups in Gateway Cities: Comparative Analysis of Sydney, Barcelona, and Prague“ od Jiřího Hasmana a Ivany Křížkové, který na základě komparativní analýzy tří odlišných imigračních měst testuje teorie prostorové a segmentované asimilace. Článek je založen na podrobném výzkumu prostorového rozmístění všech významných migračních skupin v těchto městech za použití moderních kvantitativních metod, jako je prostorová autokorelace či hodnocení prostorové příbuznosti migračních skupin. Výsledky analýz ukázaly, že při hodnocení prostorové inkorporace imigrantů je nutno zohlednit nejen specifika jednotlivých migračních skupin a cílových měst, ale i jejich vzájemné působení.
ahoj

Nové rezidenční projekty a gated communities v Praze

ZAJÍMAVÁ NABÍDKA PRO STUDENTY

Téma nových rezidenčních projektů a gated communities je úzce navázáno na aplikovaný výzkum pro potřeby praxe územního plánování, rozhodování v území a developmentu. Zásadní je uplatnění výsledků terénního výzkumu ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a společností SKANSKA. Jde o vynikající možnost seznámit se s potřebností sociogeografického výzkumu v praxi veřejného i komerčního sektoru. Hlavním výstupem je interaktivní mapa, která vznikne sběrem dat s využitím aplikace ArcGIS Field Maps obsahující vybrané větší nově vystavěné rezidenční areály v Praze. Součástí kurzu bude setkání s odborníky z praxe. Přidanou hodnotou může být dobrovolné zapojení do dalších projektů výzkumného týmu URRlab nebo participace na publikaci založené na sběru dat v rámci projektu. Zapojení do této aktivity je možné v rámci povinně volitelných předmětů Metody terénního výzkumu v sociální geografii (hlavním výstupem je výzkumné zpráva zpracovávaná v pětičlenných skupinách, první hodina 18. 2.) nebo Terénní cvičení ze sociální geografie (výstupem je databáze lokalit a krátká zpráva z terénu). V případě zájmu je možné větší objem práce zaplatit ve formě brigády.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace