Marie Feřtrová


 

Email: marie.fertrova@gmail.com

 

Vzdělání

Bc. Demografie a sociální geografie na PřF UK v Praze (2003)

Mgr. Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze (2005)

Ph.D. Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze (2009)

RNDr. Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze (2009)

 

Profesní zkušenosti

Vědecký pracovník na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK v Praze (2007-2012)

Konzultant v oblasti regionální politiky a regionálního rozvoje (2005-dosud)

Obchodní analytik (2005-2006)

 

Projekty

2011-2012 EoRPA: European Regional Policy Research Consortium. Koordinátor: European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow (národní expert).

2011-2013 IQ-Net: Improving the Quality of Structural Funds Programming through Exchange of Experience, Phase 5. Koordinátor: European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow (národní expert).

2010 The Objective of Economic and Social Cohesion in the Economic Policies of Member States. DG Regio, European Commission. Vedoucí konsorcia: European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow (národní expert s J. Blažkem).

2008-2009 WP11 Ex Post Evaluation of Management and Implementation Systems of ERDF, Objective 1 and 2, 2000-06. Vedoucí konsorcia: European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow a METIS, Vídeň (národní expert s J. Blažkem).

2007-2011 Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí. SUB2007. Resortní program výzkumu MŽP.

2006-2011 Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky. DIF2006. MŠMT. Národní program výzkumu II.

2007-2010 IQ-Net: Improving the Quality of Structural Funds Programming through Exchange of Experience, Phase 4. Koordinátor: European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow (národní expert).

2007 Školení pro zvýšení absorpční kapacity Pardubického kraje. SROP.

2007 Zpracování Operačního manuálu ROP NUTS 2 Střední Čechy. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy.

2007 Návrh úprav a změn manuálu technické pomoci regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod.

2006-2007 Grantový projekt Grantové agentury UK 257/2006/BGEO UK Regionální analýza politiky výzkumu a vývoje ČR.

2005-2007 Methods and Tools for Evaluation the Impact of Cohesion Policies on Sustainable Regional Development" (SRDTools). 6. FP, DG RESEARCH (národní koordinátor J. Blažek).

 

 

Zahraniční pobyty

1.9. 2004 - 31.1. 2005 studijní pobyt na University of Turku, Finsko v rámci programu Erasmus

březen 2008 - květen 2008 vědecko-výzkumný pobyt na University of Strathclyde, European Policies Research Centre, Glasgow, Velká Británie

 

Vědecké konference

24. - 26. květen 2006, Brno, Česko, "III. mezinárodní vědecká konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů Mladá věda: Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení", Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, příspěvek: „Analýza regionálních dopadů fiskální politiky v ČR: příklad veřejných investičních výdajů".

30. srpna - 2. září 2006, České Budějovice, Česko, "XXI. Sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru", ČGS a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, příspěvek: „Regionální aspekty politiky výzkumu a vývoje v ČR" (spolu s P. Žížalovou).

10. - 11. listopadu 2006, Praha, Česko, Mezinárodní geografická konference „150 let geografie na UK", Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, prezentace posteru: „4 Capitals Model: A New Methodological Approach to Ex-ante Evaluation of Regional Policies?" (spolu s J. Blažkem a P. Csankem).

18. - 22. října 2006, Bratislava, Slovensko, konference "IGU Commission on Geography and Public Policy - New tasks, approaches, and spatial perspectives in public policy", příspěvek: „Regional dimension of R&D policy in the Czech Republic"(spolu s P. Žížalovou).

5. - 7. září 2007, Ostrava, Česko, "3. mezinárodní konference Globalization and its impacts on localities", Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, příspěvek: „Research and Development Policy in the Czech Republic: Regional dimension?" (spolu s P. Žížalovou).

21. - 22. září 2007, Praha, Česko, "Evolution of Geographical Systéme and Risk Processes in Global Context", Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

1. - 3. listopadu 2007, Porto, Portugalsko, "EAEPE 2007 Conference: Economic growth, development, and institutions - lessons for policy and the need for an evolutionary framework of analysis", Faculdade de Economia, Universidade Porto.

27. - 29. května 2008, Praha, Česko, " RSA Annual International Conference - Regions: The Dilemmas of Integration and Competition". Vysoká škola ekonomická v Praze. Příspěvek: "Regional Impact of Public Capital Expenditure: The Case of the Czech Republic" (společně s J. Blažkem).

2-3. červen 2009, Prčice, Česko: "Česko-slovensko-polské geografické seminárium". Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta. Příspěvek: "Socio-spatial differentiation in the Czech Republic: implications for public (regional) policy" (společně s J. Temelovou a M. Ouředníčkem).

17-19. září 2009, Tartu, Estonsko: „3rd International Workshop on Post-communist Urban Geographies". University of Tartu. Příspěvek: „New spatial patterns of social differentiation in Prague? The case of socially weak population." (společně s M. Ouředníčkem a D. Maceškovou).

 

Členství a funkce v odborných institucích, radách a komisích

Členka České geografické společnosti od roku 2003.

Členka RSA (Regional Studies Association) od roku 2008.