Domů

Facebook

Nina Dvořáková

Nina Dvořáková

Charles University in Prague, Faculty of Science

Department of Social Geography and Regional Development

Albertov 6

128 43 Prague 2

Office:

Legerova 5 (room 325), Prague 2

Telephone no: 221 951 972

E-mail: nina.dvorakova@gmail.com

Consulting hours: by appointment

 

Research interests

Urban studies and Urban geography, Urban Environmental Quality, Residential Satisfaction, Ageing in

Urban Neighbourhoods, Residential Changes, Studentification

 

Education

Charles University in Prague, Faculty of Science, Mgr. magister in Regional and Political Geography [2008]

 

Study abroad

01/2010-05/2010 - University of Stockholm, Sweden, Erasmus student exchange program

 

Participation in projects (last 5 years):

2016-2018 "Spatial Mobility, Everyday Life and Personal Ties: The Case Study of Women in Prague Metropolitan region“ Czech Science Foundation: project number GA16-20991S.

2012-2015 "Disclosure of historic spatial and statistical data in GIS environment" Ministry of Culture of the Czech Republic: project number DF12P01OVV033.

2010-2013 "Social deprivation in urban environment: objective and subjective dimensions" Czech Science Foundation: project number 404/10/0523.

2007-2011 "Suburban development, Suburbanisation and Urban Sprawl in the Czech Republic: Tackling the Negative Impacts on the Environment" Ministry of Environment of the Czech Republic: project number SP/4i5/212/07.

2006-2011 "Socio-Spatial Differentiation of Population and its Impact on Quality of Life in Cities and Communities in the Czech Republic" Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic: project number 2D06012.

2010-2011 "Analysis of New Residential Localities in Prague Urban Region" Skanska, a.s.

 

Conferences

2015

12.-14.listopadu 2015, Čas(y) Měst: 100 let urbánních studií, Brno. Příspěvek: Proměna rezidenční struktury pražských čtvrtí.

2011

4.-5. listopadu 2011, Třetí město, Brno. Příspěvek: Rezidenční spokojenost obyvatel suburbií: případová studie zázemí Prahy (s P. Špačkovou a M. Kopečnou).

4.-5. listopadu 2011, Třetí město, Brno. Příspěvek: Staří lidé a prostředí

12.-16. duben 2011, AAG Annual Meeting, Seattle, USA. Příspěvek: Residential Satisfaction in Suburbia: the Case of Prague (s P. Puldovou a M. Kopečnou).

2010

1.-3. srpna 2010: RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie. Příspěvek: Does Urban Revitalization Deteriorate the Residential Satisfaction of Elderly People in Central and Inner City? The Case of Transforming Neighbourhoods in Post-Socialist Prague (s J. Temelovou)

2009

13.-14. listopadu 2009, Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum, Brno, Masarykova univerzita, FSS. Poster: Revitalizace a rezidenční spokojenost seniorů v měnících se čtvrtích Prahy (s J. Temelovou)

7.-8. května. 2009: Empty Country and Lively Cities? Spatial Differentiation in the Face of Demographic Change, Berlín, Německo. Poster: Residential satisfaction among elderly people in city centre of Prague.

 

Professional affiliations

Member of CAT (Cities after Transition) since 2015

Member of CGS (Czech Geographical Society) since 2008