Nina Dvořáková

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2 - Nové Město
Telefon: 221 951 379
Legerova 5, Praha 2 - Nové Město

Telefon: 221 951 972

Email: nina.dvorakova@natur.cuni.cz, nina.dvorakova@gmail.com 

Konzultační hodiny: po domluvě

 

Vzdělání

Mgr. Regionální a politická geografie na PřF UK v Praze [2008]

Ph.D. Obecné otázky geografie na PřF UK [2017]

 

Projekty

Účast na projektu

 

2016-2017: Prostorová mobilita, každodenní život a sociální vazby: případová studie žen Pražského metropolitního regionu

2012-2015: Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS. Ministerstvo kultury. NAKI

2010-2013: Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze. Grantová agentura České republiky (koordinátorka projektu)

2008-2010: Proměny sociálního a fyzického prostředí ve vnitřním městě Prahy po roce 1990. Grantová agentura České republiky

2007-2011: Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí. Resortní program výzkumu MŽP 

2006-2011: Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky. MŠMT. Národní program výzkumu II.

2007-2009: Socioekonomická analýza území MČ Prahy 1. MČ Praha 1 

 

Vědecké konference

12. června 2017, Stáří spojuje, ŽIVOT 90, Praha. Příspěvek: Město a jeho význam v každodenním životě seniorů.

 

12.-14.listopadu 2015, Čas(y) Měst: 100 let urbánních studií, Brno. Příspěvek: Proměna rezidenční struktury pražských čtvrtí. 

4.-5. listopadu 2011, Třetí město, Brno. Příspěvek: Rezidenční spokojenost obyvatel suburbií: případová studie zázemí Prahy (s P. Špačkovou a M. Kopečnou).

4.-5. listopadu 2011, Třetí město, Brno. Příspěvek: Staří lidé a prostředí

12.-16. duben 2011, AAG Annual Meeting, Seattle, USA. Příspěvek: Residential Satisfaction in Suburbia: the Case of Prague (s P. Puldovou a M. Kopečnou). 

1.-3. srpna 2010: RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie. Příspěvek: Does Urban Revitalization Deteriorate the Residential Satisfaction of Elderly People in Central and Inner City? The Case of Transforming Neighbourhoods in Post-Socialist Prague (s J. Temelovou)

13.-14. listopadu 2009, Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum, Brno, Masarykova univerzita, FSS. Poster: Revitalizace a rezidenční spokojenost seniorů v měnících se čtvrtích Prahy (s J. Temelovou)

7.-8. května. 2009: Empty Country and Lively Cities? Spatial Differentiation in the Face of Demographic Change, Berlín, Německo. Poster: Residential satisfaction among elderly people in city centre of Prague.

 

Členství v odborných institucích

Členka České geografické společnosti od roku 2008

Členka Cities after transition (CAT) od roku 2015

 

Ostatní

Redaktorka webového portálu Suburbanizace.cz