Domů

Nina Dvořáková

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6, Praha 2 - Nové Město
Kancelář:

Legerova 5, Praha 2 - Nové Město

Telefon: 221 951 972

Email: nina.dvorakova@natur.cuni.cz, nina.dvorakova@gmail.com 

Konzultační hodiny: po domluvě

 

Vzdělání

Mgr. Regionální a politická geografie na PřF UK v Praze [2008]

Ph.D. Obecné otázky geografie na PřF UK [2017]

 

Projekty / Účast na projektu

2016-2017: Prostorová mobilita, každodenní život a sociální vazby: případová studie žen Pražského metropolitního regionu

2012-2015: Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS. Ministerstvo kultury. NAKI

2010-2013: Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze. Grantová agentura České republiky (koordinátorka projektu)

2008-2010: Proměny sociálního a fyzického prostředí ve vnitřním městě Prahy po roce 1990. Grantová agentura České republiky

2007-2011: Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí. Resortní program výzkumu MŽP 

2006-2011: Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky. MŠMT. Národní program výzkumu II.

2007-2009: Socioekonomická analýza území MČ Prahy 1. MČ Praha 1 

 

Vědecké konference

28. - 30. srpna 2018: RGS-IBG Annual International Conference, Cardiff, Velká Británie. Příspěvek: The importance of places of residence and social networks in the daily mobility of women living in municipalities in the hinterland of Prague. Tereza Kůsová, Nina Dvořáková
24.-25. listopadu 2017, (Ne)viditelná města: 6. brněnská konference urbánních studií aneb „Město v Brně po 10 letech“, Brno, příspěvek: Význam bydliště a sociálních sítí v každodenní mobilitě žen žijících v suburbánních obcích (Nina Dvořáková, Marie Horňáková)
12. června 2017, Stáří spojuje, ŽIVOT 90, Praha. Příspěvek: Město a jeho význam v každodenním životě seniorů.
12.-14.listopadu 2015, Čas(y) Měst: 100 let urbánních studií, Brno. Příspěvek: Proměna rezidenční struktury pražských čtvrtí. 
4.-5. listopadu 2011, Třetí město, Brno. Příspěvek: Rezidenční spokojenost obyvatel suburbií: případová studie zázemí Prahy (s P. Špačkovou a M. Kopečnou).
4.-5. listopadu 2011, Třetí město, Brno. Příspěvek: Staří lidé a prostředí
12.-16. duben 2011, AAG Annual Meeting, Seattle, USA. Příspěvek: Residential Satisfaction in Suburbia: the Case of Prague (s P. Puldovou a M. Kopečnou). 
1.-3. srpna 2010: RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie. Příspěvek: Does Urban Revitalization Deteriorate the Residential Satisfaction of Elderly People in Central and Inner City? The Case of Transforming Neighbourhoods in Post-Socialist Prague (s J. Temelovou)
13.-14. listopadu 2009, Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum, Brno, Masarykova univerzita, FSS. Poster: Revitalizace a rezidenční spokojenost seniorů v měnících se čtvrtích Prahy (s J. Temelovou)
7.-8. května. 2009: Empty Country and Lively Cities? Spatial Differentiation in the Face of Demographic Change, Berlín, Německo. Poster: Residential satisfaction among elderly people in city centre of Prague.
 
Členství v odborných institucích
Členka České geografické společnosti od roku 2008

Členka Cities after transition (CAT) od roku 2015

 

decké identifikátory

ResearcherID S-4880-2017

ORCID ID 0000-0001-9476-827X

Scopus Author ID 44461157800

 

Ostatní

Redaktorka webového portálu Suburbanizace.cz