Domů

Facebook

Nina Dvořáková

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6, Praha 2 - Nové Město

 

Kancelář: Legerova 5, Praha 2 - Nové Město

Email: nina.dvorakova@natur.cuni.cz Telefon: 221 951 972

Konzultační hodiny: po domluvě

 

Vzdělání

Mgr. Regionální a politická geografie na PřF UK v Praze [2008]

Ph.D. Obecné otázky geografie na PřF UK [2017]

 

Projekty / Účast na projektu

2016-2017: Prostorová mobilita, každodenní život a sociální vazby: případová studie žen Pražského metropolitního regionu

2012-2015: Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS. Ministerstvo kultury. NAKI

2010-2013: Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze. Grantová agentura České republiky (koordinátorka projektu)

2008-2010: Proměny sociálního a fyzického prostředí ve vnitřním městě Prahy po roce 1990. Grantová agentura České republiky

2007-2011: Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí. Resortní program výzkumu MŽP 

2006-2011: Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky. MŠMT. Národní program výzkumu II.

2007-2009: Socioekonomická analýza území MČ Prahy 1. MČ Praha 1 

 

Vědecké konference

Příspěvek: Pryč ze suburbií? Rezidenční strategie domácností z první generace suburbanitů (s M. Horňákovou).

 • 21.-22. listopadu 2019: Města budoucnosti: VII. brněnská konference urbánních studií.

Příspěvek: Moving away from the suburbs? Residential strategies of empty-nesters (s M. Horňákovou).

 • 23.-25. září 2019: CAT-ference 2019: 8th International Urban Geographies of Post-communist States Conference, Bělehrad, Srbsko.

Příspěvek: Contemporary trends in population change and migration in Central Bohemia (s A. Klsákem a J. Nemeškalem).

 • 15.-18. května 2019: Re-imagining Europe's future Society and Landscape: 7th Congress on the Geography of Europe (EUGEO), Galway, Irsko.

Příspěvek: The importance of places of residence and social networks in the daily mobility of women living in municipalities in the hinterland of Prague (s T. Kůsovou).

 • 28. — 30. srpna 2018: RGS-IBG Annual International Conference, Cardiff, Velká Británie.

Příspěvek: Význam bydliště a sociálních sítí v každodenní mobilitě žen žijících v suburbánních obcích (s M. Horňákovou).

 • 24. — 25. listopadu 2017, (Ne)viditelná města: 6. brněnská konference urbánních studií aneb „Město v Brně po 10 letech“, Brno.

Příspěvek: Město a jeho význam v každodenním životě seniorů.

 • 12. června 2017, Stáří spojuje, ŽIVOT 90, Praha. 

Příspěvek: Proměna rezidenční struktury pražských čtvrtí

 • 12. — 14. listopadu 2015, Čas(y) Měst: 100 let urbánních studií, Brno.

Příspěvek: Rezidenční spokojenost obyvatel suburbií: případová studie zázemí Prahy (s P. Špačkovou a M. Kopečnou).

 • 4.— 5. listopadu 2011, Třetí město, Brno.

Příspěvek: Staří lidé a prostředí.

 • 4.— 5. listopadu 2011, Třetí město, Brno.

Příspěvek: Residential Satisfaction in Suburbia: the Case of Prague (s P. Puldovou a M. Kopečnou). 

 • 12. — 16. duben 2011, AAG Annual Meeting, Seattle, USA.

Příspěvek: Does Urban Revitalization Deteriorate the Residential Satisfaction of Elderly People in Central and Inner City? The Case of Transforming Neighbourhoods in Post-Socialist Prague (s J. Temelovou).

 • 1. — 3. srpna 2010: RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie.

Poster: Revitalizace a rezidenční spokojenost seniorů v měnících se čtvrtích Prahy (s J. Temelovou).

 • 13. — 14. listopadu 2009, Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum, Brno, Masarykova univerzita, FSS.

Poster: Residential satisfaction among elderly people in city centre of Prague.

 • 7. — 8. května. 2009: Empty Country and Lively Cities? Spatial Differentiation in the Face of Demographic Change, Berlín, Německo.

 

Členství v odborných institucích
Členka České geografické společnosti od roku 2008

Členka Cities after transition (CAT) od roku 2015

Členka České gemografické společnosti od roku 2018

 

decké identifikátory

ResearcherID S-4880-2017

ORCID ID 0000-0001-9476-827X

Scopus Author ID 44461157800

 

Ostatní

Výkonná redaktorka webového portálu Suburbanizace.cz (2011-2018)