Lucie Pospíšilová

Charles University in Prague, Faculty of Science

Department of Social Geography and Regional Development

Albertov 6

128 43 Prague 2

Room 365

Phone: 221 951 379

 

E-mail:  lucie.pospisilova@natur.cuni.cz

 

Research interests

  urban studies, time geography, humanistic geography, geography of difference, feminist geography, gender studies, disability studies, geography of everyday life

 

Education

  Charles University in Prague, Faculty of Science, bachelor's degree in Demography and Social Geography (2005)

  Charles University in Prague, Faculty of Science, master's degree in Social Geography and Regional Science (2007)

  Charles University in Prague, Faculty of Science, doctoral degree (PhD) in Social Geography and Regional Development (2012)

 

Study abroad

  10/2007–04/2008 Farnham College, Farnham, Great Britain

  02/2010–06/2010 University of Sheffield, Sheffield, Great Britain, Erasmus student exchange program

 

Conferences

  12/9/2014: "Prostor s hůlkou" [Space with white cane] (together with R. Osman). Workshop doktorandů a doktorandek: Prostor ve své transdisciplinaritě, Brno, Czechia.

  25-28/8/2014: "Časovost městských prostorů. 'The City around Clock' v novém provedení" [Temporality of urban spaces: 'The City around Clock' revisited] (together with J. Novák and J. Temelova) a "Věková struktura (nejen) suburbánních migrantů v Česku" [Age structure of (not only) suburban migrants in the Czech Republic] (together with P. Špačková). 23. sjezd České geografické společnosti: Geografie v srdci Evropy, Praha, Czechia.

  08-12/4/2014: "Long-term changes of socio-spatial differentiation within the Prague Urban Region 1921-2011" (together with M. Ouředníček a P. Špačková). AAG Annual Meeting 2014, Tampa, USA.

  07-09/11/2013: "Co děláme doma? Aktivity spojené s domovem v genderové perspektivě" [What we do at home? Activities related to home in the gender perspective] (together with P. Špačková a T. Kůsová). IV. brněnská konference urbánních studií: Město a domov, Brno, Czechia.

  11-13/09/2013: "Long-term changes in the socio-spatial differentiation within the Prague urban region 1921-2011" (together with M. Ouředníček a P. Špačková). 5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference (CAT-Ference): Urban Research, Urban Theory and Planning Practice in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union, Tbilisi, Georgia.

  14-15/03/2013: "Social environment within the post-socialist city: approaches and methods" (together with M. Ouředníček a P. Špačková). International research seminar "Mobility, Segregation and Neighbourhoods´ Change, Tartu, Estonia.

  03-05/07/2012: "Temporality of urban space: The city around clock revisited" (together with J. Novák). RGS-IBG Annual International Conference, Edinburgh, Great Britain.

  24-28/02/2012: "Socially deprived localities in views of key urban actors: The example of Prague" (together with J. Jíchová). AAG Annual Meeting, New York, USA.

  04-05/11/2011: "Časoprostorové chování středoškolských studentů bydlících v zázemí Prahy" [Spatio-temporal behaviour of students living in suburban municipalities of Prague] (together with M. Ouředníček), Třetí město, Brno, Czechia.

  16/09/2011: "Místo-lidé-rytmus: "Nový" pohled na urbánní prostředí" [Place-people-rhythm: "New" perspective on urban environment]. Workshop doktorandů: Geografický výzkum v České republice, Brno.

  12-16/04/2011: "Time-space behaviour of suburban teenagers: Example of Prague" (together with M. Ouředníček). AAG Annual Meeting, Seattle, USA.

  10-11/02/2011: Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy očima starostů" [Changes in the social environment in the hinterland of Prague in the mayors' perspective] (together with M. Ouředníček a P.Puldová). Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života, Praha, Czechia.

  21-22/10/2010: "Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky" [Atlas of socio-spatial differentiation of the Czech Republic] (s P. Puldovou a M. Šimonem). Desaťročia premien slovenskej spoločnosti - konferencia pri príležitosti 45. výročia založenia Sociologického ústavu SAV a 20. výročia jeho obnovenia, Bratislava, Slovakia.

  15-17/09/2010: "Daily mobility and coping strategies of people living in peripheral areas" (s J. Temelovou a J. Novákem). 8th European Urban and Regional Studies Conference: Repositioning Europe in an era of global transformation, Vienna, Austria.

  01-03/08/2010: "Everyday life and mobility of population within the prague urban region. Time-space allocation of activities". RGS-IBG Annual International Conference, London, Great Britain.

  14/11/2009: "Každodenní život, životní styl a rytmus lokalit: nové pohledy na urbánní prostředí" [Everyday life, lifestyle and place rhythm: new perspectives on urban environment] (toegther with M. Ouředníček). Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum, Brno, Czechia.

  07-08/05/2009: "The Daytime Population of Prague City Centre. Depopulation versus Real Population Growth". Empty Country and Lively Cities? Spatial Differentiation in the Face of Demographic Change, Berlin, Germany.

 

Teaching

  Social geography of Prague (in Czech), Urban Social Geography I (in English), Urban Social Geography II (in English)

 

Professional affiliations

  Member of Czech geographical society - since 2008